loading
På grunn av smittevernsbestemmelsene, dvs. maksimalt 4 spillere i en gruppe, 2 m. avstand mellom spillere og ikke berøring av andres ball, har styret valgt å avlyse oppsatte kurs/treningsgrupper frem til sommeren. Innbetalt kursavgift vil bli refundert. Klubben vil tilby et redusert kurs/treningstilbud med oppstart mandag 4.mai (uke 19-25) på vårt uteanlegg. Nærmere informasjon om dette tilbudet vil komme senest fredag 24. april.
Categories: Kurs