loading

Medlemmer av Hamar IL tennisgruppa inviteres til årlig møte torsdag 5.mars kl. 1900 i HIL-klubbhuset/Ankerskogen Tennishall 2.etg.

Dagsorden:

  1. Konstituering av møte
  2. Godkjenning av innkalling til møte
  3. Godkjenning av dagsorden/sakslisten
  4. Valg av møteleder og referent
  5. Valg av to representanter til å skrive under møteprotokollen
  6. Styrets årsberetning for 2019
  7. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse for 2019
  8. Innkomne forslag
  9. Budsjett/styrets plan for 2020
  10. Valg
Categories: MedlemmerMøte