loading

Det har blitt sendt ut krav om innbetaling av medlemskontingent til Hamar Idrettslag til alle som hadde et gyldig 12 mnd. abonnement på baneleie pr 1.1.2019. HIL Tennis eller "Hamar IL Tennisgruppa" er et underlag av Hamar Idrettslag. Du kan derfor ikke være medlem i HIL Tennis. Alle som innehar 12 mnd. abonnement på baneleie må også betale for medlemskontingent til Hamar Idrettslag. Tidligere var medlemskontingenten innbakt i prisen for abonnement på baneleie, men det er det ikke lenger siden Hamar Idrettslag sender ut egen faktura for dette. Les mer om medlemskap og lisens

Categories: Medlemmer