loading

Vi har mange frivillige som hjelper til i HIL Tennis. Pr. 6. mai 2019 har vi 4 styremedlemmer, 8 som er ansvarlig for å holde våre anlegg i orden og 10 som hjelper til ved arrangement. Mange av disse bidrar i flere "roller", uten deres hjelp vil det være vanskelig å drive en tennisklubb. Om du ønsker å bidra på en eller annen måte setter vi pris på dette. Vi har spesielt behov for flere som kan bli med i klubbhuskomiteen. Ta kontakt med oss på post@hamar-tennis.no om du kan tenke deg å bli med! Damer er ekstra ønsket.

Du finner en fullstendig oversikt over alle sammen under klubbinfo på vår hjemmeside.

Categories: DugnadParken