loading

HIL Tennis er avhengig av de mange frivillige som hjelper oss med å holde "hjulene" i gang. Noen har ansvar for kostemaskinen i Ankerskogen og stell av utebanene i Hamar Park, mens andre ha ansvar for hjemmesiden og organisering av kurs- og trening. Alle sammen som er med hjelper til med å holde anleggene fine slik at du og jeg kan spille tennis eller sørger for at klubben får nødvendige inntekter slik at vi kan lønne vår trener.

Vi har nå opprettet et kvalitetssystem for å dokumentere alle arbeidsoppgaver som utføres i klubben, enten av ansatte eller frivillige. I de tilfellene hvor det er nødvendig finner du også informasjon om hva som må gjøres for å kunne utføre disse. Se mer informasjon på HIL Tennis Wiki

Categories: Administrasjon