loading

Det innkalles til gruppemøte i HIL Tennis torsdag 28. februar kl. 1900 i Ankerskogen Tennishall.

Dagorden:

 1. Konstituering
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Godkjenning av dagsorden
 4. Valg av møteleder og referent
 5. Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen
 6. Styrets årsberetning
 7. Regnskap og balanse for 2018
 8. Budsjett 2019
 9. Innkomne forslag
 10. Valg
 11. Informasjon
  • Styre og utvalg, driftsmodell 2019.
  • Ankerskogen Tennishall/Prosjekt Basis-/turnhall.

Frist for innkomne forslag: Mandag 25.februar.

Categories: Administrasjon