loading
Vi har spennende oppgaver foran oss i året som kommer – vil du bidra? Klubben har spesielt behov for hjelp til drift av anleggene (ute og inne) og gjennomføring av arrangementer. Meld fra innen onsdag 27. februar hvis du er interessert på post@hamar-tennis.no
Categories: Dugnad