loading

Vi får fra tid til annen tilbakemelding om at det ikke blir tatt hensyn til andre som spiller. Dette gjelder spesielt inne i Ankerskogen tennishall. Blant annet at banen ikke er klar når klokken er hel og at forrige times spillere fortsatt ikke er ferdige med spill, opprydding, etc. eller at neste times spillere kommer tidlig og skifter ved benk, prater, varmer opp. Vi minner om følgende regler som er hentet fra regler for baneleie:

  • Banen skal være ryddet og klar for neste leier når klokken slår hel, dvs. at man må avslutte og rydde slik at man rekker dette. Det er en grunn til at vi har montert en klokke som viser rødt når timen snart er slutt!
  • Når man kommer til sin time skal man ikke forstyrre de som allerede spiller med f.eks. prat, oppvarming etc. ved banen. Vent med å gå til banens benk til det er klart for det
  • De som avslutter sin time skal rydde og forlate banen uten å forstyrre de som nå har banen unødvendig. Dvs. at man skifter, rydder og så går fra banen

Se våre komplette regler for baneleie. Alle som leier bane hos HIL Tennis plikter å sette seg inn i og følge disse reglene. Ved misbruk eller gjentatte brudd på gjeldende regler vil tilgang til å bestille baneleie bli sperret.

Categories: Baneleie