loading

Du finner en komplett prisliste over alle våre tilbud, det være seg abonnement baneleie til kurs og trening på vår hjemmeside. 

Det er mindre prisjusteringer for 2019. For Kurs og trening reduseres deltagere fra 6 til 4 pr. time. Kvaliteten økes ved at antall pr. kurs går ned og prisjustering er basert på dette. Rabatten for baneleie for abonnenter reduseres fra 27 til 25%. Fra 2019 vil ikke medlemskap i Hamar Idrettslag være inkludert i abonnement for baneleie.

Categories: Nyheter