loading

Mange har nok irritert seg over bane 3 i Ankerskogen. Full av utstyr fra turn som ikke har fått plass bak gardinen bak, med den følge av at ballene blir borte og det er lite hyggelig å spille der. Dette har nå blitt tatt tak i og denne gjengen fra tennisgruppa brettet opp ermene og gjøv løs på en 7 timers dugnadsmaraton på onsdag. Først måtte alt utstyret bort fra bakveggene, så ble den gamle stanga og gardinen tatt ned, alle gamle og delvis ødelagte knekter som holdt stanga delvis oppe ble skrudd ned og resirkulert. Nye solide knekter på 1 meter ble deretter hengt opp med solide bolter. Knektene ble produsert av elever på Katta mek linje. Så ble gardinen delt opp i mindre deler og så hengt opp igjen. Alt utstyret fra turn fikk nå plass bak og selv om banen ble 50 cm kortere på hver side så er gleden desto større for at det nå er ryddig og pent igjen på bane 3. Takk til Arve Sjølstad, Rene Gregor, Pål Gjersvik og Johan Mjørud for kjempeinnsats for HIL tennisgruppe som la ned 28 timer i felles dugnadsinnsats

Categories: AnkerskogenDugnad