loading

OBS: Varsel om dronefilming. Torsdag 12. juli mellom kl 15-16 vil Refleksfilm ta videoopptak med drone ved og i området rundt tennisbanene i Hamar Park. Dette skal brukes til en promofilm for HIL Tennis og vårt anlegg. Det vil kunne bli noe sjenerende støy mens filming pågår.

Categories: Parken