loading

Det er nå mulig å betale for "drop-in" baneleie i Hamar Park og for ekstra gjestespillere om du ikke har betalt abonnement for gjestespillere.

  1. Søk opp HIL Tennis eller #527234 i Vipps
  2. Velg meny i Vipps for å se valg for betaling

Ved drop-in baneleie anbefaler vi at du først sjekker om banen er utleid. Se info-tv ved klubbhuset. Baneleie via web har prioritet foran drop-in. Det betyr at om du betaler for baneleie via drop-in og noen andre har leid banen via web på samme tidspunkt, må de som har betalt baneleie via drop-in vente til neste bane blir ledig.

Priser for drop-in baneleie i Hamar Park er de samme som for baneleie via web uten abonnement baneleie: kr 200,- pr. time. Pris for gjestespiller pr. time er kr 50,- for seniorer (18 år og eldre) og kr 25,- for juniorer (17 år og yngre).

Se også vilkår for bruk av abonnement baneleie

Categories: BaneleieParken