loading

I sommer har vi innført gjestespillerabonnement som en erstatning for tidligere familie/ektefelleabonnement. Ved bruk av abonnement til å leie bane kreves det at alle som spiller har abonnement. Om du ønsker å invitere spillere som ikke har abonnement må du kjøpe gjestespillerabonnement. Juniorer med gjestespillerabonnement kan kun invitere andre som er under 17 år. Gjentatte brudd på regler for bruk av abonnement vil kunne føre til at tilgang til å leie bane sperres. Se vilkår for bruk av abonnement baneleie for mer informasjon.

Categories: Baneleie