loading

Ved bruk av abonnement for baneleie må den som leier bane selv spille. Videre må alle som spiller med en som har abonnement også ha betalt abonnement. Abonnenten kan invitere en gjest til gratis prøvespill 2 ganger pr. år.

Vi har nå innført et "gjestespillerabonnement". Dette vil erstatte det tidligere familie, ektefelle/samboer- abonnementet.

 • De som kjøper dette abonnementet vil kunne invitere familie eller venner med som gjestespillere.. Juniorer (under 17 år) med gjestespillerabonnement kan kun invitere andre gjestespillere som er under 17 år.
 • Det er ingen begrensning på antall gjestespillere som du kan ha med deg.
 • Pris for gjestespillerabonnementet er kr 500,- og gjelder for 1 kalenderår, altså ikke 1 år fra kjøpsdato.

Du kjøper abonnementet i Baneleie.

Sist oppdatert 27.06.2020

Regler som gjelder leie av utebaner i Hamar Park når du er innehaver av abonnement baneleie

 1. Når du leier bane UTE (Hamar Park) ved bruk av abonnement baneleie må ALLE som spiller ha abonnement til baneleie. Om du tar med deg ekstra spillere som ikke har abonnement til baneleie når du leier utebaner, kan du kjøpe gjestespillerabonnement som gir deg rett til å ta med ekstra spillere som ikke har abonnement til baneleie.
 2. Som innehaver av abonnement på baneleie kan du invitere en gjest til gratis prøvespill 2 ganger pr. år.
 3. Den som bestiller baneleie er ansvarlig for at alle som spiller har betalt, enten ved at du har kjøpt gjestespillerabonnement eller at har et gyldig abonnement på baneleie

Regler som gjelder alle typer baneleie når du er innehaver av abonnement baneleie

 1. Du må selv spille timen som du leier. Det er ikke tillatt å leie bane for andre

Spesielle vilkår ved bruk av junior/studentabonnement

 • Junior/studentabonnementet må registreres i barnets eller studentens navn. Om du velger å registrere abonnementet på e-postadressen til en annen kan du ikke registrere et annet abonnement med den samme e-postadressen som du har brukt tidligere. Om du skal kjøpe et juniorabonnement anbefaler vi at du oppretter en egen e-postadresse for barnet
 • Juniorer (under 18 år) eller studenter med gjestespillerabonnement kan kun invitere andre gjestespillere som er under 18 år eller som kan fremvise gyldig studentbevis

Gjestespillerabonnment

 • De som kjøper dette abonnementet vil kunne invitere familie eller venner med som gjestespillere når du spiller UTEVed spill INNE (Ankerskogen Tennishall) gjelder ikke disse reglene. For juniorer (under 18 år) og studenter gjelder egne regler
 • Det er ingen begrensning på antall gjestespillere som du kan ha med deg

Misbruk av abonnement og sanksjoner

 • Om det oppdages misbruk av abonnement vil det bli sendt en skriftlig advarsel
 • Ved gjentatt misbruk vil det sperres for tilgang til å leie bane

Categories: Baneleie