loading

HIL Tennis har ønske om å vokse som klubb. Et av våre satsningsområder er utvikling av juniorer og at flere blir med på turneringer. Vi har derfor satt av ekstra penger i første omgang frem til sommeren til dette. Klubben vil dekke utgifter til trener for lønn og arbeid under turnering noe som er et viktig bidrag for de som blir med. Dessuten vil alle som er med av juniorer kunne søke om refusjon av startavgift og lisens for å få dekket noe av utgiftene de har for deltagelse.

Den første turneringen som juniorer fra HIL Tennis skal være med på vil bli HEAD Open Challenge U12, U14 og U16 som arrangeres i Drøbak 3-6. mai. De som blir med er:

(U12) Filipp Frolov
(U14) Niklas Skogeng, Tobias Stråbø Thyness og Henrik Hegrenæs

Categories: Turnering