loading

Ny klokke er nå montert ved Bane 1/Inne 1. Den er digital og viser riktig tid uansett årstid (synkroniseres via Internett). I tillegg endrer den bakgrunnsfarge for å vise hvor lenge som er igjen av en time. Jo "rødere" klokken er jo mindre tid er igjen til klokken er hel. Ved halvtime vises blå bakgrunn. I tillegg vises også neste baneleie på de forskjellige banene (tid og hvem).

Ved start av en time er bakgrunnen grønn.

Ved slutten av timen er bakgrunnen rød.

Categories: Ankerskogen