loading

HIL Tennis har i mange år brukt Senserio som system for utleie av baner. Fra og med 1.1.2018 vil det erstattes av et nytt system som er integrert i hjemmesiden. Det nye systemet vil være tilgjengelig for bruk fra og med tirsdag 2. januar 2018.

Klippekort

Klippekort som har blitt kjøpt eller opprettet i Senserio i løpet av 2017 må brukes opp før 31.12.2017 da de vil ikke kunne brukes i det nye systemet. Om du ikke bruker opp dine klipp innen nyttår kan du søke om å få overført klipp til det nye systemet. Utløpsdato vil da bli satt til 12 mnd. fra dato som klippekortet ble opprettet i Senserio. Dette gjelder kun klippekort som er kjøpt eller opprettet i 2017.

  • Du kan tidligst søke om overføring av klipp 1.1.2018
  • Frist for å søke om overføring av klippekort er 20.01.2018
  • Du må sende en e-post til post@hamar-tennis.no hvor du oppgir navn og e-postadresse som klippekortet gjelder for så vil vi opprette et nytt klippekort i det nye systemet

Klippekort som har blitt opprettet før 2017 kan ikke overføres til det nye systemet da gyldighet på klippekort er 12. mnd fra kjøpsdato.

Categories: Nyheter