loading

Det nye styret i Region innlandet har besluttet at alle som er medlemmer i HIL Tennis, Gjøvik TK, Brummundal TK eller Lillehammer TK ikke trenger å betale for gjestespill hvis man spiller med et medlem fra vertsklubben. Dette er en hyggelig gest som vi håper våre medlemmer vil benytte seg av. Regionsstyret ønsker å bidra til at det knyttes kontakter på tvers i regionen.

Categories: Nyheter