loading

Klubben har rekordmange registrerte Senserio-brukere (818 ) som ofte eller av og til spiller tennis. Interessen for spesielt mosjonstennis merker vi er økende. Dessverre har vi hatt en nedgang på antall abonnenter/medlemmer sammenliknet med tall på samme tidspunkt i fjor. Dette har en negativ påvirkning på klubbens inntekter. Styret har derfor valgt å gi abonnementer/medlemmer større fordeler i håp om å få en økning. Strakstiltak som innføres er:

  • Leie av enkelttimer på uteanlegget for de som ikke er abonnenter/medlemmer økes fra kr. 150 til kr. 200.
  • Abonnenter/medlemmer kan invitere meg seg en gjest 2 ganger pr. sesong uten at gjesten må betale. Gjester som spiller med abonnenter/medlemmer utover de 2 gangene, må betale kr. 100.- pr. time. (Du finner det som en vare i Senserio.)

Abonnenter/medlemmer gis et sommertilbud i Ankerskogen Tennishall på kr. 120,- pr. time i perioden juni - august. Rabatten på baneleie i hallen fra september blir like god som før.

I rankingspillet Connect & Play gis de som ikke er abonnenter/medlemmer en prøveperiode på 3 kamper før de må bli abonnenter/medlemmer. Rankingspillets kampanjetilbud på baneleie (kr. 100 ute/110 inne) avsluttes.

Abonnementer/medlemmer gis ekslusiv rett til å delta på klubbens aktiviteter som divisjonstennis/lagtrening, rankingspill, Junior Aktiv - trening, klubbturneringer og sosiale arrangementer.

Categories: Nyheter