loading

Alle utebanene er nå offisielt åpnet for spill. Alle som spiller, både medlemmer og ikke-medlemmer, skal booke tid (maks 2 timer pr. dag) gjennom Senserio. Banene vil være litt myke i starten, og det er derfor viktig at alle som spiller tråkker igjen hull i banedekket etter spill. Vann banen før du spiller hvis den er tørr. Etter spilling skal banene kostes helt ut mot gjerdet. Etterlat banen slik du selv ønsker å finne den.

Categories: Parken