loading

Det inviteres til ny dugnad på uteanlegget: Søndag 30.april kl. 11 -13
Arbeidsoppgaver: Raking av løv, legge på grus, valsing, bære ut møbler og rydding i klubbhus.
Velkommen!

Categories: Nyheter