loading

Styret innkaller herved til årsmøte i Hamar Idrettslag. Årsmøtet avholdes den 27. mars på HIL-Huset i Ankerskogen. Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må være styret ihende senest 13. mars som er to uker før årsmøtet, og sendes til post@hamaridrettslag.no Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.hamaridrettslag.no For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, ha vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Categories: Nyheter