loading

I den nye avtalen har HIL Tennis ansvaret for all tennisutleie og løstimesalg, mens HIL har overtatt ansvaret for utleie av annen aktivitet enn tennis. Klubben har gitt fra seg leieinntektene fra annen utleie enn tennis for at hallen skal bli godt vedlikeholdt og oppgradert i fremtiden.

HIL Tennis har fast reservasjon og fortrinnsrett på bane 1 og 2 fra 1500 - 2200 mandag-torsdag i tidsrommet 1.september - 31.mai.

HIL Tennis har godtatt at både HIL Turn og Hamar Badmintonklubb skal ha fast leie på bane 3. Det forventes at HIL Turns aktiviteter ikke forstyrrer tennisspill på bane 1 og 2. Dessverre har det i oppstarten vært litt for mye støy, men vi håper turnaktivitetene vil roe seg ned. Klubben håper også at sambruken med HIL Turn på bane 3 er en midlertidig ordning i påvente av en hallutvidelse.

HIL Tennis betaler mer i årlig leie (kr.165 000 for 3500 timer), og forplikter seg til å jobbe 333 dugnadstimer (verdi kr.50 000) for Ankerskogen Tennishall. Klubben har blant annet tatt på seg ansvaret for ukentlig renhold av banene og drift av booking/lysstyring. HIL Tennis betaler kr. 70,- pr. time utover rammen på 3500 timer.

Styret mener avtalen gir et godt nok handlingsrom for videre utvikling under forutsetning av at avtalen blir fulgt opp i tråd med intensjonen. Et igjensidig konstruktivt samarbeid mellom HIL/HIL Turn og HIL Tennis der tennisens behov blir respektert, blir nødvendig.

Categories: Ankerskogen