loading

Tid: Tirsdag 28.02.2017 kl. 1900
Sted: HIL-klubbhuset/Ankerskogen Tennishall 3.etg.

Dagsorden:

 1. Konstituering av årsmøte
 2. Godkjenning av innkalling av til årsmøte
 3. Godkjenning av dagsorden/sakslisten
 4. Valg av møteleder og valg av referent
 5. Valg av to representanter til å skrive under årsmøteprotokollen
 6. Styrets årsberetning for 2016
 7. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse for 2016
 8. Fastsettelse av medlemskontingent/abonnement for 2018
 9. Innkomne forslag - Forslag må være styret i hende innen tirsdag 14. februar
 10. Budsjett for 2017
 11. Valg

Alle betalte medlemmer over 15 år i 2016 har forslagsrett og stemmerett på årsmøtet. Årsberetning og sakspapirer legges ut på web/FB senest 21.februar.

Velkommen!

Categories: Medlemmer