loading

Søknaden om spillemidler til oppussing av klubbhuset og byggingen av ny lagerbod er nå sendt inn. Da klubbhuset ble bygget på dugnad i 1953, søkte klubben om 7000 kr og fikk kr. 5000.

Søknaden i 2016 har en samlet kostnad på 1 069 686, og det søkes om kr. 356 000 i spillemidler fra Staten. HIL Tennis kan få et nytt anleggsløft, men det forutsetter stor dugnadsinnsats. I søknaden er det satt opp dugnadsinnsats for kr. 250 000, egenkapital på kr. 165000, og et lånebehov på kr. 300 000. Klubben må derfor jobbe hardt for at både lånebeløpet og egenkapitalen reduseres.

Planen for perioden 2017 – 2020 er:

  1. Lagerbod ute

  2. Lagerrom inne

  3. Utvidelse og nytt kjøkken

  4. Dusjrom

  5. Nytt låssystem

  6. Skifte av vinduer

  7. Maling av fasaden

  8. Ny kledning ned mot bane 1

  9. Skifte av takrenner

  10. Universell utforming/HC-toalett + rampe

En kronerulling ble igangsatt i sommer, og hittil har 20 personer innbrakt hele 10 000 kr. Takk til alle som har bidratt så langt. Nå som oppstarten nærmer seg med detaljplanlegging av uteboden som skal lagre både valse, gressklipper, grussekker, baneutstyr og ikke minst en ny ballmaskin, håper vi på støtte fra enda flere. Alle små og store bidrag hjelper!

Bli med på kronerulling du også!

Categories: Parken