loading

HIL Tennis har hatt stor suksess med introduksjon av "Connect & Play"/Rankingspill i sommer og styret har bestemt at vi skal fortsette med å tilby rankingspill til alle som ønsker det som et helårstilbud og at det skal være gratis.

Sommersesongen som opprinnelig var ment å vare i 9 runder ble utvidet av leverandøren med en uke den 20. september. Alle som er med i rankingspill skal ha fått en e-post med emnet: "Ladder: One more round" hvor de informerer om at siste runde (10) i rankingspill ville starte mandag 26. september og at det endelige resultatet av rankingspill vil blir offentliggjort mandag 17. oktober.

Som vi informerte om den 30. mai ville vi tilby gratis booking av innebaner for medlemmer i HIL Tennis som var med på rankingspill ut sesongen sommer 2016. Tilbudet om gratis booking av innebaner var opprinnelig for 9 runder og ble dermed avsluttet den 26. september i forbindelse med oppstart av runde 10 (ekstrarunde).

Vintersesongen vil starte 2 uker etter at sommersesongen er ferdig. Det vil si at runde 1 i vintersesongen starter i uke 44. Om du allerede er rankingspiller og du ønsker å fortsette i vintersesongen trenger du ikke å gjøre noen ting. Systemet vil automatisk foreslå den første kampen for deg. Om du ønsker å hoppe over denne sesongen eller melde deg av rankingspill kan du gjøre det i din profil

Vi har nå oppdatert siden med informasjon om rankingspill hvor vi informerer om følgende:

  • Det er gratis for alle å være med på rankingspill. HIL Tennis vil dekke kostnaden for abonnement på Connect & Play. Det eneste kravet er at du er over 15 år.
  • Betaling og booking av bane må gjøres av den som blir varslet av Connect & Play om å avtale dato og tid. Motstander betaler for 1/2 av baneleie. Det må gjøres opp internt etter kamp. (f.eks Vips eller mCASH)
Categories: Rankingspill