loading

HIL Tennis ønsker å kjøpe inn en ballmaskin av typen “Tennis Tutor Plus”. Dette er avansert ballmaskin som blant annet har mulighet for toppspinn eller underspinn.

Formålet med innkjøpet er å heve det sportslige nivået i klubben. For å finansiere innkjøp av maskinen vurderer vi å åpne for at medlemmer i HIL Tennis kan kjøpe årsabonnement på forhånd.

  • Booking av ballmaskinen vil kun være tilgjengelig for de som har betalt abonnement eller kjøpt “ballmaskinklippekort”.
  • Booking av ballmaskinen til enkelt-timer tillates ikke. Grunnen til dette er at vi ønsker å begrense utleie for å forhindre “misbruk”.
  • Utleie av maskinen vil inkludere 150 baller og kan kun leies ut 2 timer pr. dag. pr medlem.
  • Det er kun medlemmer i HIL Tennis som kan kjøpe abonnement/klippekort.

Vi har utarbeidet et forslag til abonnement og vi ønsker tilbakemelding på hvor mange som kunne tenke seg å være med på dette for å "lodde" interessen.

Forslag til priser årsabonnement*

1 års “Proff” abonnement kr. 1200,- gir mulighet til gratis ubegrenset bruk av maskinen.
1 års “Premium” abonnement kr. 600,- gir mulighet til bruk av maskinen til kr 50,- pr. gang
1 års “Standard” abonnement kr. 350,- gir mulighet til bruk av maskinen til kr 75,- pr. gang

*for gjenværende måneder i 2016 vil vi justere prisene

Forslag til pris for klippekort

Eget klippekort til ballmaskin med 5 eller 10 klipp a kr. 80,- pr. klipp.

Ballmaskinen vil i første omgang være tilgjengelig i Ankerskogen og vil være innelåst i utstyrsrommet. Om du har tegnet årsabonnement eller kjøpt klippekort vil du få koden til låsen slik at du kan låse deg inn. Koden til låsen vil endres fra tid til annen og kamera vil monteres for å forhindre misbruk. Så snart den nye utstyrsboden i Parken er ferdig bygget vil den bli flyttet ned i Parken slik at den kan brukes der om sommeren. Booking av ballmaskin gjøres i Senserio samtidig med booking av baner.

Ved å følge linken over kan du også legge inn kommentarer og foreslå andre priser på årsabonnementene.

Categories: Nyheter