loading

Det har tidligere vært mulig å booke alle baner i HIL Tennis både ute og inne senest 10 minutter ETTER at timen starter. Tanken bak dette er at vi skal få best mulig utnyttelse av banene. Dette har vist seg i noen tilfeller å være problematisk om noen forsøker å gjøre dette i Ankerskogen hvor styring av lys styres av booking i Senserio. For at lyset skal bli skrudd på 5 minutter FØR timen starter slik regler for styring av lys er satt opp, må booking av banen gjøres FØR dette tidspunktet og ikke ETTER.

Vi har nå derfor endret på reglene for booking i Ankerskogen slik at booking av baner i Ankerskogen må gjøres senest 1 time FØR timen starter. Regler for booking av utebaner i Parken er uendret.

Categories: AnkerskogenSenserio