loading
  • HIL tennisgruppe fikk kun valgt inn en representant i styret i Ankerskogen Tennis AS.
    ATAS -styre 2016/2017:  Leder: Berit G. Nyberg (turn). Styremedlemmer: Morten Aspeli (leder HIL), Truls Norderhaug (tidligere leder HIL), Terje Selnes (turn) og Arve Sjølstad (tennis).
  • HIL tennisgruppe fikk ikke støtte for forslaget om at HIL medlemmer skal ha stemmerett på generalforsamlingen i ATAS.
  • Ankerskogen Tennis AS/ATAS (HIL) godtok ikke HIL tennisgruppes forslag om regulering av gjeldende leieavtale, og går rettens vei (forliksklage) for å kunne si opp klubbens leieavtale fra 2010.

Etter 26 år kan klubben bli kastet ut av Ankerskogen Tennishall, som står i fare for å bli en flerbrukshall med mindre muligheter for tennisspill. Et trist og absurd faktum!

Styret i Ankerskogen Tennishall AS/HIL har i lengre tid forsøkt å presse HIL tennis ut fra gjeldende avtale, som gir klubben eksklusiv bruksrett (utenom Hamar Badmintonklubbs faste timer) og drifts-/utleieansvar på alle 3 tennisbaner. Alle forslag fra Ankerskogen Tennishall AS/HIL om ny leieavtale har inneholdt en dramatisk økning av leieprisen , dvs. 40 % - 400%. Dette er langt over hva gjeldende avtale regulerer (ca. 4% hvert 3. år).  ATAS vil også overta eksklusiv bruks - og utleierett på ca. 2/3 av alle disponible timer.

HIL tennis aksepterer at inntekter fra annen utleie og eksklusiv bruksrett deles. Punktene mener vi kan reguleres i et vedlegg til gjeldende avtale fra 2010.  Vi aksepterer derimot ikke at tennisens fremtidsmuligheter blir ødelagt i en ny avtale, og at hallen går fra å være en vedtektsbasert spesialhall for tennis til å bli en flerbrukshall der tennisen mister fortrinnsrett fremfor andre idretter. For mer utdypende informasjon om konflikten, les historisk redegjørelse fra leder i HIL hovedlag med kommentarer fra styret i HIL tennis.

Dessverre viser resultatene fra årsmøte og prosessen rundt konflikten med ATAS at forståelsen for tennisens situasjon ikke er særlig stor i HIL for øyeblikket. Som leder i HIL tennisgruppe føler jeg et stort ansvar med å forvalte tennisarven og videreutvikle den flotte sporten vår.  Jeg oppfordrer tennisvenner til å framsnakke tennisen i Hamar.

Audun Jensen

Leder HIL tennisgruppe