loading

HIL tennis comeback i Ankerskogen Tennishall AS?

Valgkomiteen i HIL har innstilt Erik Jendal og Arve Sjølstad som representanter fra HIL tennis som styremedlemmer i Ankerskogen Tennis AS (heleid av HIL). HIL tennisgruppe vil forhåpentligvis gjøre et comeback i ATAS-styret etter snart 2 år på sidelinjen. Nå vil vi på banen igjen!

Mer åpenhet i HIL og ATAS?

Til årsmøte har HIL tennis levert inn et forslag om at medlemmene i HIL gis stemmerett på generalforsamlingen i Ankerskogen Tennis AS. Retningslinjene er i dag uklare om hvem som utgjør generalforsamlingen i ATAS. I 2014 utgjorde lederen i hovedlaget generalforsamlingen alene og valgte styre. Det var grunnen til at HIL tennis trakk sine representanter fra styret.

HIL tennis ønsker å videreføre en mer demokratisk forankring av ATAS med større grad av åpenhet

Klubben fikk på fjorårets årsmøte støtte for at valgkomiteen i HIL skal innstille styrets kandidater. HIL tennis ønsker å videreføre en mer demokratisk forankring av ATAS med større grad av åpenhet om f.eks. økonomiske disponeringer. HIL tennis legger heller ikke skjul på at vi er bekymret for at få personer i HIL kan endre vedtektene slik at hallen ikke lenger er en tennishall, men en tradisjonell flerbrukshall.

Medlem i HIL, Morten Evensen, har reist et alternativt forslag om at årsmøte i HIL gir hovedstyre fullmakt til å velge ATAS-styre, som skal utgjøre generalforsamlingen. HIL tennis mener Evensens forslag ikke viderefører utviklingen mot en bedre åpenhetskultur i HIL.

Vi oppfordrer derfor medlemmer i HIL Tennis over 15 år til å møte opp på årsmøtet tirsdag 24.mai kl.1900 i Ankerskogen Tennishall/HIL-huset for å stemme frem våre representanter i styret til ATAS og støtte forslaget om større åpenhet i ATAS/HIL. Det er også andre interessante saker og hyggelige utmerkelser på årsmøte.

Morten Aspeli ny leder i HIL?

Tidligere ordfører Morten Aspeli er innstilt som ny leder i HIL. HIL tennis ser meget  positivt på at Morten Aspeli vil bruke sin lederkompetanse og sitt brennende idrettsengasjement for HIL.

Categories: Administrasjon