loading

Årsmøtet i HIL tennisgruppe 16.mars anmodet partene å prate sammen og komme til enighet om leieavtalen i Ankerskogen Tennishall. Styret har derfor tatt initiativ til nye samtaler med Ankerskogen Tennis AS (ATAS) for å finne gode løsninger på konflikten.

Styret i HIL tennis ønsker en likeverdig løsning og har foreslått en prøveordning ut 2017 der eksklusiv bruksrett deles mellom HIL tennis og ATAS. HIL tennis ønsker å disponere kjernetiden fra kl. 15 til kl. 22 mandag – fredag, samt lørdag/søndag i perioden september – april. ATAS kan få disponere tiden før kl.15 mandag – fredag hele året og hele døgnet fra mai t.o.m august siden vi da har vår primæraktivitet på uteanlegget. Det kan også bestilles timer til tennis i ATAS sin brukstid.

HIL tennis er villig til å gi fra seg 60 % av inntektene fra annen utleie enn tennis og 20-30 % av inntektene fra tennis på formiddagen hele året og i perioden mai-august. Dette økonomiske bidraget vil klubben gi fordi ATAS har behov for større inntekter til oppgradering av hallen, f.eks. flere tennisrelaterte investeringer som nye tennisnett/nettstolper på bane 3, nye skillenett, fornyelse av duker bak banene, maling av veggene, en god løsning for unngå forstyrrende gjennomgangstrafikk på tennisbanene, og garderobetilgang på kveldstid i helgene.

Før det har blitt en løsning på sistnevnte problemer, kan dessverre ikke klubben arrangere regionale eller nasjonale turneringer. Klubbens sportslige utvikling er helt avhengig av øremerkede tilskudd til nevnte oppgraderinger. Bedre tennisforhold for både trening og konkurranser vil stimulere til økt aktivitet, både for bredden og eliten, juniorer og seniorer.