loading

HIL Tennis har nå laget et budsjett for 2016. Du finner det ved å klikke deg inn på "Rapporter" i menyen under "Admin" eller ved å ved å følge denne linken. Fra samme menypunkt vil du nå også fremover finne månedlige regnskapsrapporter.

aldri har vi fått inn så mye innbetalinger av medlemskontingenter så tidlig på året (60 K)

HIL Tennis har siden i fjor høst tatt grep for å få styring på økonomien. Dette har vi fått til ved å la betaling av medlemskontigent, kurs og varer gå via Senserio. Moderne skybaserte løsninger har også blitt tatt i bruk av ansatte i HIL Tennis. Timelister og oppgavehåndtering gjøres nå via nettbasert løsninger noe som gjør at administrasjon og manuell håndtering er redusert til et minimum.

Resultatet av dette ser vi nå tydelig ved at vi aldri har vi fått inn så mye innbetalinger av medlemskontingenter så tidlig på året (60 K). Kurs og treningsavgifter betales ved påmelding, noe som fører til minimalt med utestående fordringer. Tidligere år har dette vært et stort problem og som har forårsaket mye ekstraarbeid.

Vi har siden 1. januar selv startet med føring av regnskap i et nettbasert regnskapsprogram og har nå mye bedre kontroll på egen økonomi (tidligere ble dette utført av ekstern regnskapsfører). HIL Tennis ønsker å fremstå som en organisasjon med full åpenhet og vil heretter publisere månedlige rapporter.

 

 

 

Categories: Administrasjon