loading

Styret: Leder: Audun Jensen Styremedlem Elin Riise Styremedlem Jørn Hanserud..

Medlemstall: Vurdering: Positiv medlemsutvikling. Klubben har hatt en gledelig vekst spesielt blant voksne mosjonister....

Administrasjon: Det er avholdt 14 styremøter og 75 saker er blitt behandlet. Året var vært utfordrende for styret både økonomisk og sportslig. Fokuset til styret har vært å få innarbeidet gode ...

Trenings- og kursviksomheter:  Antall spillere på kurs/trening vinter/vår: ca.60. Antall spillere på kur/trening høst: ca. 40....

Klikk her for å lese hele årsberetningen for 2015

Categories: Administrasjon