loading

Vi minner om årsmøte i HIL Tennis som vil bli avholdt onsdag 16.mars 2016 kl. 1800 i Ankerskogen Tennishall.

Dagsorden:

 1. Konstituering av årsmøte
 2. Godkjenning av innkalling til årsmøte
 3. Godkjenning av dagsorden
 4. Valg av møteleder og valg av referent
 5. Valg av 2 representanter til å skrive under årsmøteprotokollen
 6. Styrets beretning for 2015
 7. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse for 2015
 8. Fastsettelse av medlemskontingent for 2017
 9. Innkomne forslag. Forslag må være styret i hende innen onsdag 9.mars
 10. Budsjett 2016
 11. Valg
Categories: NyheterNyhetsbrev